Chào mừng bạn đến với website TH - THCS Tân Trung

Điạ chỉ: TH-THCS Tân Trung

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Qúi
Nguyễn Văn Qúi

Ngày sinh: 4/12/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Trình độ :Đại học

Phó hiệu trưởng

Phan Văn Tiến
Phan Văn Tiến

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Sâm
Nguyễn Thị Mỹ Sâm

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trung An

Trình độ :Cử nhân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích