Chào mừng bạn đến với website TH - THCS Tân Trung
Thứ ba, 1/6/2021, 8:2
Lượt đọc: 59

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Toàn thể CB-GV-NV thực hiện tốt Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

   
   
Tác giả: admin
Nguồn tin: TH - THCS Tân Trung

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87