Chào mừng bạn đến với website TH - THCS Tân Trung
Thứ ba, 11/5/2021, 9:43
Lượt đọc: 50

Kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển lớp 10, năm học 2020 – 2021

Căn cứ công văn số 1294/SGDĐT-VP ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020 – 2021; Căn cứ công văn 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-TH-THCSTTr ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Tân Trung về việc dạy học trên Internet và dạy học trực tiếp trong giai đoạn tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid -19 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh; Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Tân Trung xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 9 như sau

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            Nhằm giảm bớt đến mức thấp nhất số học sinh có học lực trung bình phải hỏng ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học khi hết cấp THCS.

            Nhằm bổ sung những khiếm khuyết về kiến thức và rèn kỹ năng mà trong quá trình học chính thức các em chưa nắm trọn vẹn, kích thích hứng thú học tập của học sinh, khắc phục sự lơ là trong học tập; giúp các em có đủ kiến thức so với mặt bằng chung của toàn tỉnh từ đó các em sẽ tự tin khi bước vào kỳ thi tuyển.

            Giáo viên phụ trách, giáo viên bộ môn phải tổ chức thực hiện và quản lý tốt quá trình học tập của học sinh và kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tạo điều kiện, nun đúc tinh thần, khả năng học tập của các em, từ đó các em phấn đấu, vươn lên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển vào lớp 10.

II. TÌNH HÌNH CHUNG:

            Đánh giá chung: Tỷ lệ học sinh có điểm thi cuối học kỳ thường có tỷ lệ rất cao nhưng điểm thi tuyển sinh trên 5,0 hàng năm rất thấp và không ổn định.

            Chỉ tiêu xét TNTHCS và thi tuyển sinh lớp 10:  Học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10, không có học sinh bị điểm 0.

            Diễn biến dịch Covid – 19 trên cả nước và địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hết sức phức tạp.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

            1. Rà soát năng lực học sinh lớp 9:

Đối với BGH tiếp tục cập nhật, rà soát thường xuyên chất lượng của giáo viên từng môn học để nhắc nhở giáo viên dạy có giải pháp nâng cao chất lượng. Theo dõi và kiểm tra thường xuyên quá trình dạy trực tuyến theo kế hoạch 82/KH-TH-THCSTTr; các hoạt động của GVCN và của các bộ phận.

Đối với Tổ trưởng phải nắm thật chặt chất lượng từng lớp của giáo viên trong tổ, xây dựng kế hoạch ôn tập tuyển sinh của tổ, họp tổ chuyên môn để thống nhất đề cương, chuyên đề ôn tập chung của tổ để giáo viên dạy ôn tuyển sinh làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện kế hoạch cá nhân, đề cương chi tiết cá nhân; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; đồng thời phải theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dạy phụ đạo của giáo viên. Thường xuyên nhắc nhở giáo viên dạy có chất lượng chưa đạt yêu cầu.

Đối với GVCN quản lý chặt chẽ những học sinh yếu, kém để có giải pháp can thiệp, uốn nắn kịp thời. Chủ động kết hợp với phụ huynh học sinh để động viên, theo dõi sát việc học của con em mình.

      2. Tổ chức ôn tập:

Phân loại và lập danh sách học sinh để thuận lợi cho việc tổ chức ôn tập, nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 (không có học sinh bị điểm 0, hạn chế tối đa học sinh có điểm dưới 5).

Giáo viên bộ môn, giáo viên phụ trách lớp phải kết hợp nhau tổ chức và thực hiện việc ôn tập sát với trình độ nhận thức của học sinh, tối thiểu phải đạt theo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách lớp phải tổ chức nhiều hình thức học tập, thi đua học tập và phải nắm được sự chuyển biến của các em trong quá trình học tập.

Tiến hành ôn tập tuyển sinh tập trung vào 3 môn: Văn, Toán, Tiếng Anh, ôn tập từ ngày 10/5/2021 đến 31/5/2021. Thời khoá biểu ôn tập và thực hiện dạy trực tuyến để kế thúc năm học 2020 – 2021 cho học sinh khối 9. (đính kèm theo kế hoạch)

Giáo viên được phân công giảng dạy bồi dưỡng cần xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết của cá nhân, chuẩn bị đầy đủ đề cương, tài liệu ôn tập (tự soạn hoặc sưu tầm). Trong suốt quá trình ôn tập cần có sự chuẩn bị đầy đủ về nội dung ôn tập cho từng loại đối tượng học sinh, có sự phân hoá nội dung rõ ràng cho từng loại đối tượng giỏi – khá – trung bình; có kiểm tra đánh giá về sự tiến bộ của học sinh; giao việc cụ thể cho học sinh yếu, hướng dẫn công việc cụ thể cho học sinh tự ôn tập ở nhà và tự xây dựng đề cương ôn tập cho bản thân.

Ngoài việc tổ chức dạy học trực tiếp trên lớp, giáo viên phụ trách lớp cần phải tổ chức phân công học sinh khá giỏi của bộ môn hướng dẫn học tập, giải quyết ôn bài, giải bài tập ngoài giờ và thực hiện các hình thức kiểm tra thường xuyên để đánh giá tiến độ học tập của học sinh.

Đồng thời với việc tổ chức dạy học, giáo viên phụ trách lớp phải thường xuyên làm công tác giáo dục ý thức, tư tưởng kết hợp với CMHS một cách thường xuyên thông báo kết quả học tập cũng như nề nếp học tập của các em ở nhà trường.

Phân công giáo viên lập kế hoạch, nội dung ôn tập tập trung vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Trong quá trình bồi dưỡng giáo viên cần linh động đối với từng học sinh, nhất là học sinh yếu phải giúp đỡ cho các em nắm lại kiến thức để các em thi đạt trung bình.

Phân công thầy GVCN có trách nhiệm điểm danh học sinh vắng hằng ngày, báo về cho gia đình học sinh, cũng như thường xuyên nhắc nhở và động viên các em cố gắng ôn tập theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên và báo cáo cho BGH.

      3. Nội dung ôn tập:

          Dựa vào chuẩn kiến thức - kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lóp 9 (chú ý nội dung giảm tải đối với tuyển sinh lớp 10 thường). Chú trọng việc giúp học sinh ôn tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiếu, vận dụng và vận dụng cao. Đối với môn Tiếng Anh:  Nội dung ôn tập, hình thức thi và cấu trúc đề thi giống đề thi học kỳ đối với học sinh học chương trình tiếng Anh 7 năm. Bám sát vào đề cương, cấu trúc của Sở Giáo dục và đề thi tuyển sinh lớp 10 của các năm học trước.

        Chú ý những học sinh yếu nếu học sinh bị hỏng, thiếu kiến thức, kỹ năng ở chỗ nào thì dạy lại ở chỗ đó để bổ sung, hỗ trợ ngay.

     

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Quản lý

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Nhiệm vụ

  GHI CHÚ

  1

  Nguyễn Văn Quí

  Hiệu trưởng

  Phụ trách chung

  QL điều hành

  2

  Phan Văn Tiến

  Phó hiệu trưởng

  Phụ trách chuyên môn

  QL điều hành Kiểm tra.

  3

  GVCN lớp 9/1; 9/2; 9/3

  GVCN

  Quản lí nề nếp học của HS

  Thu và chi tiền

 2. Giáo viên dạy ôn tập:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Lớp

1

Nguyễn Văn Quí

Giáo viên Toán

Ôn tuyển sinh Toán

 

2

Đặng Thị Ngọc Hà

Giáo viên Toán

Ôn tuyển sinh Toán

 

3

Nguyễn Thị Bích Hà

Giáo viên Văn

Ôn tuyển sinh Văn

 

4

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên Tiếng Anh

Ôn tuyển sinh Tiếng Anh

 

 

V/ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

 

            Trách nhiệm nâng cao chất lượng, giảm bớt học sinh thi hỏng là trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường, trong đó giáo viên phụ trch lớp, giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm trực tiếp. Giáo viên phụ trách lớp và giáo viên bộ môn phải cập nhật danh sách học sinh, nắm chặt hoàn cảnh từng đối tượng để có giải pháp hổ trợ đúng đắn, kịp thời và đem lại kết quả cao nhất.

            Lãnh đạo chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi chất lượng day, chất lượng học để kịp thời uốn nắn, bổ sung, bàn thảo tìm giải pháp khi điều hành công tác. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại điện cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác ôn tập; thống nhất thời gian, kinh phí ôn tập.

           Các bộ phận Công Đoàn – Chi Đoàn chịu trách nhiệm động viên, hỗ trợ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên giảng dạy, theo dõi quá trình học tập, ôn tập của học sinh.

            Trên đây là kế hoạch thực hiện ôn thi tuyển vào lớp 10, năm học 2020 – 2021. Đề nghị GVCN, GVBM, và các bộ phận có liên quan, thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này./.

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH - THCS Tân Trung

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87